Kreativne radionice

DSC04989 Za vrijeme psihosocijalne rehabilitacije u terapijskoj zajednici naši korisnici sudjeluju u kreativnim radionicama, tijekom kojih izrađuju različite gipsane radove, skulpture i suvenire a koje zatim izlažu na štandovima u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji.