Program

best bitcoin site
 
Trajanje programa je 12-14 mjeseci.
 
Program je baziran na psihosocijalnoj rehabilitaciji i reintegraciji ovisnika u normalan život, a osnovna orijentacija programa je čovjek u centru pozornosti, sa svim svojim dimenzijama. Program provode educirane osobe i terapeuti koji imaju iskustvo u radu s ovisnicima. Program se sastoji od radnih aktivnosti te grupnog i individualnog rada. Orijentacijske grupe chiefessays.net su glavni instrumenti rada. Kroz program osoba napreduje u intelektualnom, duhovnom i tehničkom smislu, a u fazi resocijalizacije program aplicira podizanje nivoa socijalnog funkcioniranja.
Na svojem putu ovisnik može računati na čvrstu potporu članova zajednice. Život u zajednici funkcionira i odvija se po pravilima zajednice koje svaki korisnik prihvaća svojim potpisom. Ukoliko dolazi do kršenja pravila, dolazi do isključenja iz zajednice; isto tako, postoje metode kazni i nagrada. Struktura zajednice je određena pravilima a korisnici imaju mogućnost moderirati svoje slobodno vrijeme. Korisnicima na raspolaganju stoji biblioteka, gledanje TV-a i sportske aktivnosti. Svatko ima pravo na iskazivanje osobne vjeroispovjesti. Dozvoljeno je konzumiranje kave i cigareta.
 
Radna terapija - Korisnici samostalno rade sve poslove vezane uz održavanje objekta, čistoću prostora, pranje i glačanje rublja, planiranje i nabavku svih potrebnih namirnica, pripremu obroka, pranje posuđa, čuvanje domaćih životinja i slično. Radna terapija podrazumijeva i pomoć lokalnom stanovništvu u poljoprivrednim radovima i slično. Korisnicima se omogućava doškolovavanje, prekvalificiranje zanimanja i pohađanje tečaja za računalnog operatera.
 
Stručni rad - Grupe koje vode stručne osobe imaju edakativni karakter i održavaju se dva puta tjedno, a indvidualni rad sa korisnikom se obavlja svakodnevno prema procjeni stručnog tima ili na zahtjev korisnika.
 
Radni dan - Svaki dan u zajednici je unaprijed isplaniran i odvija se po rasporedu. Korisnici imaju svoja zaduženja, a radni zadaci se obavljaju timski pod koordinacijom terapeuta i starijih korisnika, koji se svojim ponašanjem i zalaganjem u programu unapređuju. Dan se sastoji od 8 radnih sati, 7 sati razonode i 9 sati odmora. Radni dan započinje u 7:00h a završava u 22:00h. Tijekom dana korisnici imaju 4 obroka na kojima moraju biti svi prisutni jer zajednica funkcionira po principu obitelji pa druženja za stolom obuhvaćaju i razgovore o važnim aktivnostima, koje i sami korisnici predlažu. Jelovnik je zdravstveno i stručno prilagođen. Svi obroci se svježe pripremaju i u skladu s propisanim normativima. Poslije gun control thesis statement for research paper ručka postoji mogućnost odmora ili razonode do 15:30 sati kada se nastavlja s radnim aktivnostima do večere koja je u 19:00h. Poslije večera grupa ima dnevni sastanak na kojem se ocijenjuje rad svakog pojedinca, razgovara se o problemima i planiraju se aktivnosti za slijedeći dan.
 
Dodatne aktivnosti - Kako bi se korisnicima pomoglo da pri izlasku iz zajednice lakše nađu posao ponuđene su im dodatne aktivnosti – mogućnost školovanja s pravom upisa u radnu knjižicu za zanimanje računalnog operatera koje se pohađa u Krapini, a u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje korisnicima se omogućava doškolovavanje i prekvalifikacija u zanimanja koja bi im bila zanimljivija ili za koje bi postojalo potrebe.
 

Radna terapija

Važan dio programa 
rehabilitacije je i radna terapija  
koju korisnici provode  
samostalno i u timu pod  
vodstvom radnog terapeuta.    
 

Briga o okolini

Korisnici terapijske zajednice svakodnevno
brinu i održavaju sve prostorije i okoliš
terapijske zajednice, te šireg područja  
Krapinsko-zagorske županije tako i izvan nje. 
 

Svakodnevice

Uz obavljanje svakodnevnih radnih zadataka i brigu o sebi i drugima, korisnici uče dodatne vještine koje će im dobro doći kako u zajednici.
 
Smart and practical Way To Get Essay Writing Service Nursing https://www.funadvice.com/blog/1-enroll-in-a-class Sophisticated Way To Get Buy Essays Online Yahoo Answers